Mục này gồm các khóa học dùng để bồi dưỡng nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ngoại ngữ cho các giảng viên chuyên ngữ trường Đại học Hà Nội.

Khu vực này sẽ ghi nhận và thảo luận tất cả các ý kiến của giáo viên HANU về các vấn đề triển khai, phát triển HTĐT, những khó khăn, yêu cầu trợ giúp xây dựng khóa học v.v. Chào mừng các thầy cô.

Khóa học HANU ICT 12/2014 do HANU và VMOODLE cộng tác thực hiện nhằm bồi dưỡng một số kiến thức và kỹ năng dạy trên mạng cho giảng viên chuyên ngữ. Khóa học gồm 140 tiết (60 tiết trực tuyến và 80 tiết trực tiếp, được tổ chức vào cuối tháng 12/2014). Truy cập nhanh:

Khởi động | Xuất phát | Phương pháp giảng dạy | Moodle | Tiếp sức | Tài nguyên | Hot pot | Về đích